Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Anja N Abusland -SP
Stortingsrepresentant Anja N Abusland -SP
Parti: SP

Innlegg:
«Barnet mitt ruser seg i hjel, men ingen kan bruke tvang.»\n\nUtrolig sterk tekst skrevet av en fortvilet mor til en 13 åring som ruser deg. 💔\n\n«Hvis det var jeg som var rusavhengig og gravid med barnet mitt, så ville jeg ha blitt tvangsinnlagt og tvangs-avruset for å beskytte barnet.»\n\nDette viser hvor viktig det er å la systemet(politi, barnevern, helsevesen) ha virkemidler å bruke i møte med rusutsatt ungdom (barn!) \n\nJeg mener uten tvil at i noen tilfeller er også bruk av tvang å yte helsehjelp. Jeg mener vi må kunne stille krav til våre unge, men da må systemet rundt være lagt til rette for det. \n\nAvslutningsvis i teksten skriver moren\n«Vi tvangsbehandler nemlig ikke barn i dette landet. Og vi låser ikke dører. Da lar vi heller barnet ruse seg i hjel – hvis det er det barnet vil.»\n\nJeg husker selv som sykepleier, møter med voksne som var rusavhengige og hadde psykiske lidelser. De kunne bli innlagt igjen og igjen, hvis de ville ta imot hjelp da. De måtte være så syke at de var til fare for liv og helse før de kunne tvangsinnlegges. I etterkant har tidligere pasienter kommet å takket for hjelpen de fikk, en hjelp de der og da ikke ønsket. For når man er syk så vet man ikke alltid selv hva som er best for en. Det er det rusen gjør, alt man vil er å ruse seg mer.. \n\nNår det gjelder barn og unge, er det enda færre virkemidler staten har, noe denne teksten beskriver treffende. \n\nVi har en jobb å gjøre, for barna våre

Postet:
2023-04-11 09:16:43

Delt innhold:
Rett til å ruse seg til døde
Jeg er mor til et barn tidlig i tenårene som står i fare for å ta livet av seg med rus. Dette er mitt rop om hjelp.