Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
Viktig milepæl for kollektivoppropet! Skriv under, du også: https://t.co/HP9thgaZxW \n\nForslaget skal nå behandles på Stortinget: https://t.co/y246DYpg9H https://t.co/ZbM8fnvLBY

Postet:
2023-04-03 14:30:04

Delt innhold:
Representantforslag om bedre og billigere kollektivtilbud til alle
Representantforslag 186 S (2022–2023)