Person / Aktør:
Espen Barth Eide
Espen Barth Eide
Parti: AP

Innlegg:
Rett over påske mottar jeg en tiltaksanalyse @kldep har fått utarbeidet av @miljodir, Landbruksdirektoratet, NVE og Statens Veivesen om hvordan vi kan redusere utslipp av klimagasser fra arealbruksendringer fram til 2030.

Postet:
2023-03-30 16:28:26

Delt innhold:
Seminar om utslipp av klimagasser fra skog og arealbruk - Miljødirektoratet
I en ny rapport presenterer fire direktorater mulige tiltak for å redusere utslippene fra arealbruksendringer fram mot 2030.