Person / Aktør:
Elise Waagen
Elise Waagen
Parti: AP

Innlegg:
Stor dag🤩Ny opplæringslov⭐️ Den viktigste loven som sikrer alle barn lik rett til utdanning♥️👇🏻\n\nHer er noen av de nye forlagene: \n\n📌Rett til å ta videregående opplæring til du fullfører. I dag har du som utgangspunkt bare rett til tre års opplæring.\n \n📌Rett til å velge videregående opplæring på nytt\n \n📌Rett til å ta et nytt fagbrev, selv om du har ett fra før, eller du har fullført med studiekompetanse. I dag har du kun rett til å ta ett fagbrev, og du har ikke rett til å begynne på yrkesfag hvis du har tatt studieforberedende.\n \n📌Plikt til å tidlig følge opp elever som har fravær\n \n📌Plikt til å sørge for at elevene får en trygg og god overgang fra grunnskolen til videregående\n\nGleder meg til å starte arbeidet med loven i Stortinget!

Postet:
2023-03-24 12:58:05

Delt innhold:
Stor dag🤩Ny opplæringslov⭐️ Den viktigste loven som sikrer alle barn lik rett til utdanning♥️👇🏻\n\nHer er noen av de nye forlagene: \n\n📌Rett til å ta videregående opplæring til du fullfører. I dag har du som utgangspunkt bare rett til tre års opplæring.\n \n📌Rett til å velge videregående opplæring på nytt\n \n📌Rett til å ta et nytt fagbrev, selv om du har ett fra før, eller du har fullført med studiekompetanse. I dag har du kun rett til å ta ett fagbrev, og du har ikke rett til å begynne på yrkesfag hvis du har tatt studieforberedende.\n \n📌Plikt til å tidlig følge opp elever som har fravær\n \n📌Plikt til å sørge for at elevene får en trygg og god overgang fra grunnskolen til videregående\n\nGleder meg til å starte arbeidet med loven i Stortinget!