Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
Endelig følger regjeringen opp Guri Melbys stortingsmelding om #Fullføringsreformen!💚\n\nDessverre legger regjeringen opp til at rettighetene skal gjelde først fra skoleåret 2024-25. Det er vanskelig å forstå hvorfor regjeringen ikke har lagt opp til at elevenes rettigheter trer i kraft neste skoleår, når forutsetningene har vært klare i to år. Det burde gitt regjeringen god tid til å planlegge innføring av rettigheten fra i år av.\n\nMen – fullføringsretten er kjempeviktig for å få flere gjennom skoleløpet. Vi vet at elevenes motivasjon synker og dette grepet er viktig for at skolen skal oppleves mer motiverende for elevene. Det vil i hvert fall gi oss mulighet til å tilpasse skolehverdagen bedre til hver enkelt elev. Hva tenker du? 🎉

Emneknagger:

Postet:
2023-03-24 18:49:24

Delt innhold:
Endelig følger regjeringen opp Guri Melbys stortingsmelding om #Fullføringsreformen!💚\n\nDessverre legger regjeringen opp til at rettighetene skal gjelde først fra skoleåret 2024-25. Det er vanskelig å forstå hvorfor regjeringen ikke har lagt opp til at elevenes rettigheter trer i kraft neste skoleår, når forutsetningene har vært klare i to år. Det burde gitt regjeringen god tid til å planlegge innføring av rettigheten fra i år av.\n\nMen – fullføringsretten er kjempeviktig for å få flere gjennom skoleløpet. Vi vet at elevenes motivasjon synker og dette grepet er viktig for at skolen skal oppleves mer motiverende for elevene. Det vil i hvert fall gi oss mulighet til å tilpasse skolehverdagen bedre til hver enkelt elev. Hva tenker du? 🎉