Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:

Postet:
2023-03-23 17:48:51

Delt innhold:
Formuesskatt! Den er heftig debattert om dagen. Og det er virkelig behov for å rydde litt i debatten, for her er det mye påstander. Så- her kommer det en liten gjennomgang fra meg 🙂\n\n- I debatten blandes stadig personlig formue og selskapsbeskatning sammen. Formuesskatten er 1,0-1,1 prosent av din personlige formue. Selskapsskatten er prosent av overskuddet i bedriften. To ulike ting. \n\n- Forskninga viser at det er eiere av solide bedrifter som betaler formuesskatt, og det er de rikeste nordmennene som i hovedsak betaler formuesskatten – det store flertallet av små og mellomstore bedriftseiere betaler ikke formuesskatt.\n\n- Forskninga viser IKKE at formuesskatten hindrer investeringer i Norge. Det er kun påstander, som ikke følges av konkrete eksempler på lønnsomme prosjekter som ikke blir investert i på grunn av formuesskatten. \n\n- Samlet skatt på kapital er ikke særlig høy i Norge sammenliknet med andre land, og Norge topper kåringer over land det er bra å drive næringsvirksomhet i. \n\n- Så- en litt komplisert en. Hold deg fast. Formuesskatten betales av nordmenn med formue. Så er du en utenlandsk investor betaler du ikke formuesskatt i Norge (men du betaler skatt i hjemlandet ditt, se punktet over). MEN: formuesskatten gjør ikke at den norske investoren vurderer et mulig investeringsprosjekt annerledes enn den utenlandske. Formuesskatten kan snarere fremme mer effektiv plassering av penger, siden det betyr at formue må investeres i prosjekter med høyere avkastning framfor å forbli i banken.\n\n- Enkelte bedriftseiere kritiserer at de må ta ut utbytte fra bedriften de eier for å betale formuesskatten. Alle må jo planlegge for at en skal betale skatt. Jeg kan heller ikke planlegge innkjøp basert på bruttolønn. Men kun omlag 2 prosent må tappe bedriften, altså ta ut større utbytte enn overskudd. Så dette går helt fint. \n\n- Det er ikke noe skattesjokk på formuesskatten. Den er fortsatt lavere enn den var i 2013. (Som dere kanskje husker kutta Erna Solbergs regjering ganske mye i formuesskatten). Hvis man hadde innført 2013-regler i formuesskatten, ville staten fått inn 1,75 mrd. kr. mer i inntekter fra formuesskatten. \n\n- Alle skatter har negative konsekvenser. Formuesskatten er ikke perfekt. Det er viktig å si. Men de positive effektene, som omfordeling og inntekt til fellesskapet, veier opp for de negative. Og vi har andre skatter som er mindre hensiktsmessige enn formuesskatten.