Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
«Jeg mener at dagens arbeidslinje bryter med målet til velferdsstaten om å sikre sosial trygghet for alle. Folk skulle yte etter evne og få etter behov»\n\n«Istedenfor at sosialpolitikken tar utgangspunkt i at folk flest faktisk ønsker å arbeide og bidra i samfunnet, føres sosialpolitikken etter en antagelse om at det er mangel på vilje og motivasjon, og at folk heller «velger» å leve på trygd, som om det var et spørsmål om vilje og ikke helse»\n\n🗞 Les resten av debattinnlegget om arbeidslinja til Kirsti Bergstø på VG! \n\n

Postet:
2023-03-23 18:42:39

Delt innhold:
Debatt: Vrak arbeidslinjen!
Det er på tide at vi slutter å tåle at syke folk lever i fattigdom.