Person / Aktør:
Bård Hoksrud
Bård Hoksrud
Parti: FRP

Innlegg:
På tirsdag ble Fremskrittspartiets forslag om å unnta lommeaskebeger fra tobakkskadeloven stemt ned. Det er veldig synd.\n\nTobakksavfall er faktisk det mest forsøplende plastproduktet vi har på verdensbasis, og både dyr og natur tar skade av sneiper som kastes i naturen. Med et lommeaskebeger kan man lett kvitte seg med sigarettsneipen sin og kaste den på egnet sted. Men dette er det ikke lov å dele ut eller reklamere for i Norge…\n\nHer er et bilde fra da jeg og Silje Hjemdal - Ombudskvinne møtte Plastpiratene som har utviklet et lommeaskebeger som de deler ut på festivaler i Norge. Det reduserer forsøpling og gjør det litt hyggeligere å gå rundt i parker osv. Men det vil ikke de andre partiene ha noe av…

Postet:
2023-03-23 09:39:48

Delt innhold:
På tirsdag ble Fremskrittspartiets forslag om å unnta lommeaskebeger fra tobakkskadeloven stemt ned. Det er veldig synd.\n\nTobakksavfall er faktisk det mest forsøplende plastproduktet vi har på verdensbasis, og både dyr og natur tar skade av sneiper som kastes i naturen. Med et lommeaskebeger kan man lett kvitte seg med sigarettsneipen sin og kaste den på egnet sted. Men dette er det ikke lov å dele ut eller reklamere for i Norge…\n\nHer er et bilde fra da jeg og Silje Hjemdal - Ombudskvinne møtte Plastpiratene som har utviklet et lommeaskebeger som de deler ut på festivaler i Norge. Det reduserer forsøpling og gjør det litt hyggeligere å gå rundt i parker osv. Men det vil ikke de andre partiene ha noe av…