Person / Aktør:
De Grønne
De Grønne
Parti: MDG

Innlegg:
– Vi forventer at partier som har vært tydelige stemmer for samers rettigheter i Fosen-saken og andre samiske spørsmål vil se viktigheten av dette forslaget, sier partileder Arild Hermstad. https://t.co/yJu9j8tIiH

Postet:
2023-03-23 11:54:15

Delt innhold:
MDG vil gi Sametinget forslagsrett på Stortinget
Det kommer frem i en e-post til NRK fra Miljøpartiet de grønne. MDG ønsker at Sametinget skal få en permanent forslagsrett på Stortinget, slik at samenes interesser i nasjonalforsamlingen styrkes. – Vi forventer i alle fall at partier som har vært tydelige stemmer for samers rettigheter i Fosen-saken og andre samiske spørsmål vil se viktigheten av dette forslaget, sier partileder Arild Hermstad. MDG mener det å gi Sametinget forslagsrett på Stortinget er helt naturlig, fordi det er det eneste parlamentet i Norge utenom Stortinget selv. – Etter årtier med at samer og andre urfolks rettigheter har blitt tilsidesatt, vil dette være et stort steg i retning for å skape tillit til staten for urfolk i Norge som har blitt sviktet og overkjørt ved en rekke anledninger, skriver MDG. MDG vil i første omgang stille et skriftlig spørsmål for å utfordre regjeringen på dette den kommende tiden. Hvis regjeringen ikke er enige i at Sametinget fortjener forslagsrett, må vi se på mulighetene rundt å frem