Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Parti: FRP

Innlegg:
Jeg utfordret justisministeren i Stortinget i dag på hva som gjøres for å ta tak i og stoppe den økende ungdomsvolden og negative utviklingen i ungdomsmiljøene som vi ser mange steder i landet.\n\nVi ser ungdomsvold som er grov, livsfarlig og mange ganger uprovosert, vi ser herværk, vi ser tyveri, narkotikakriminalitet og mer. Utviklingen er urovekkende og uakseptabel. \n\nJustisministeren påstår at det kommer tiltak mot dette, deriblant raskere soning, endringer i taushetsplikt og mer, og det er en start, men jeg tror det må sterkere lut til for å stoppe og snu denne utviklingen.\n\nJeg kommer derfor til å følge denne saken tett videre og jobbe for at også lovlydiges rettigheter og samfunnets beste ivaretas! \n\nSpørsmålet jeg stillte: \n"Vi ser en negativ utvikling i ungdomskriminalitet i Sør-Norge. Spesielt er kriminaliteten blant barn og unge i Kristiansand økende og alarmerende, særlig i de yngste aldersgruppene. Barn helt ned i 12-års alderen utfører kriminalitet, blant annet vold og ran. Vold fra ungdom under 15 år har fordoblet seg de siste årene. Politiet uttaler at de har få gode virkemidler å sette inn. Er statsråden klar over situasjonen, og har statsråden planer om å komme med forslag til løsninger, samt gi politiet flere virkemidler?" \n\n https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2023/H264-full/Storting/03/22/Stortinget-20230322-095802.mp4&msid=118&meid=11175

Postet:
2023-03-22 18:37:55

Delt innhold:
Jeg utfordret justisministeren i Stortinget i dag på hva som gjøres for å ta tak i og stoppe den økende ungdomsvolden og negative utviklingen i ungdomsmiljøene som vi ser mange steder i landet.\n\nVi ser ungdomsvold som er grov, livsfarlig og mange ganger uprovosert, vi ser herværk, vi ser tyveri, narkotikakriminalitet og mer. Utviklingen er urovekkende og uakseptabel. \n\nJustisministeren påstår at det kommer tiltak mot dette, deriblant raskere soning, endringer i taushetsplikt og mer, og det er en start, men jeg tror det må sterkere lut til for å stoppe og snu denne utviklingen.\n\nJeg kommer derfor til å følge denne saken tett videre og jobbe for at også lovlydiges rettigheter og samfunnets beste ivaretas! \n\nSpørsmålet jeg stillte: \n"Vi ser en negativ utvikling i ungdomskriminalitet i Sør-Norge. Spesielt er kriminaliteten blant barn og unge i Kristiansand økende og alarmerende, særlig i de yngste aldersgruppene. Barn helt ned i 12-års alderen utfører kriminalitet, blant annet vold og ran. Vold fra ungdom under 15 år har fordoblet seg de siste årene. Politiet uttaler at de har få gode virkemidler å sette inn. Er statsråden klar over situasjonen, og har statsråden planer om å komme med forslag til løsninger, samt gi politiet flere virkemidler?" \n\n https://www.stortinget.no/no/Hva-skjer-pa-Stortinget/Videoarkiv/Arkiv-TV-sendinger/?mbid=/2023/H264-full/Storting/03/22/Stortinget-20230322-095802.mp4&msid=118&meid=11175