Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
🌍 Verden trenger en enorm omstilling for å nå klimamålene. \n\nKlimaforskere forteller at den siste rapporten også er en siste advarsel.\n\nBåde EU og USA satser nå stort på en grønn industriell omstilling.\n\n👷 Her hjemme forteller blant annet LO og NHO at vi mangler ca. 115 000 arbeidsfolk for å sikre det grønne skiftet. Likevel steller Norge seg utenfor EUs arbeid, først og fremst på grunn av uenigheter om oljeutvinningen. Norge vil ha mer, selv om klima ikke tåler det. \n\nDa er «dilemmaet»: Kutte i oljeutvinningen, eller tape enorme muligheter for industri og arbeidsplasser på lang sikt. \n \nDerfor spør Kirsti Bergstø statsministeren: Hvorfor er olje og gass i Arktis viktigere enn en industriell omstilling?

Postet:
2023-03-22 14:08:05