Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Stortingsrepresentant Tage Pettersen
Parti: H

Innlegg:
Ja norsk idrett må organisere seg smartere slik at mer av ressursene går til aktivitet og ikke administrasjon. Vi skal ha rom for alt fra bredde og lek til OL og VM. Da må vi tenke annerledes enn i dag og ikke glemme idrettens og frivillighetens verdier. Norges idrettsforbund VG Sporten NRK Sport TV 2 Sporten

Postet:
2018-09-20 13:59:44

Delt innhold:
Rapport: Forslag til tre alternative modeller for fremtidig organisering av norsk idrett
I dag fremlegges et forslag til tre alternative modeller for fremtidig organisering av norsk idrett. Arbeidet er satt i verk som en følge av Tingvedtaket paragraf 7.1 og er forankret i funnene fra SWOT-analyser og faktabeskrivelse utarbeidet av organisasjonen våren 2018.