Person / Aktør:
Kamzy Gunaratnam
Kamzy Gunaratnam
Parti: AP

Innlegg:
RT @BDyrdal: Politiet er ikke en skjør blomst som må beskyttes mot kritikk eller en ufeilbarlig etat. Faktisk bygger all rettssikkerhet på at vi har mennesker som er ansatt for å stille kritiske spørsmål til det vi gjør. \n\nVi bør klare å forholde oss profesjonelt til dette på systemnivå også.

Postet:
2023-03-19 22:19:36