Person / Aktør:
Cecilie Myrseth
Cecilie Myrseth
Parti: AP

Innlegg:
@kristinclemet @SVparti Det offentlige ansvar er å sikre likeverdige og gode tjenester, den offentlige helsetjenesten. Å sikre langsiktige og forutsigbare avtaler med private der det er behov for supplement. I tillegg til utdanning, forskning, tid- og ressurskrevende oppgaver i helsetjenesten.Som du vet

Postet:
2023-03-20 17:11:38