Person / Aktør:
Olje- og energidep
Olje- og energidep

Innlegg:
Olje- og energidepartementet har ferdigbehandlet konsesjonssøknaden fra NorthConnect om en ny utenlandsforbindelse mellom Norge og Storbritannia. Det er ikke grunnlag for å gi konsesjon til prosjektet slik det foreligger i dag. https://t.co/J0maRB7HuD

Postet:
2023-03-16 09:07:45

Delt innhold:
Avslag på konsesjonssøknad om bygging og drift av NorthConnect-kabelen
Olje- og energidepartementet har ferdigbehandlet konsesjonssøknaden fra NorthConnect om en ny utenlandsforbindelse mellom Norge og Storbritannia.