Person / Aktør:
Nærings&fiskeridep
Nærings&fiskeridep

Innlegg:
Regjeringen vil koble Norge på batterisatsingen IPCEI EuBatIn. 5 norske batteriprosjekter er nå i startgropa. Medlemskap vil gi norske selskaper tilgang på finansiering, nye markeder og europeisk samarbeid.\n\nhttps://t.co/9O7KLuSOlm

Postet:
2023-03-16 12:43:02

Delt innhold:
Melder Norge på europeisk batterisatsing
Regjeringen vil koble Norge på batterisatsingen IPCEI EuBatIn. 5 norske batteriprosjekter er nå i startgropa. Medlemskap vil gi norske selskaper tilgang på finansiering, nye markeder og europeisk samarbeid.