Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Parti: FRP

Innlegg:
Da er Nordisk råd samlingen på Island over, og mye symbolpolitikk har blitt diskutert og vedtatt, dessverre. \n\nPå Island tok jeg ordet flere ganger i debatten og forklarte viktigheten av Norsk olje og gass, også i framtiden, spesielt i et klimaperspektiv.\n\nMen "klimapartiene" med støtte fra Høyre og den konservative gruppen kjempet hardt for at dette forslaget skulle gå igjennom... : "Medlemsförslag om gemensam aktion för utfasning av produktionen av fossila bränslen" .\n\nHeldigvis fallt forslaget, men det viser at enkelte partier på Høyresiden i politikken begynner å bli like kunnskapsløse som de ekstreme klimapartiene, og ønsker nå en politikk som vil gjøre vondt verre, på så mange felt. \n\nDette er virkelig en urovekkende utvikling!\n\nI artikkelen ser man bilde fra utflukt:Island er det eneste landet i verden med bedre energimiks enn Norge.\nGeotermiske kraftverk, hvor vi besøkte det største kraftverket Hellisheidi på 300 MW, kraftproduksjon tilsvarende SMR kjernekraftverk, står for ca 2,5 TWH av Islands kraftproduksjon.

Postet:
2023-03-16 17:11:37

Delt innhold:
Står opp for norsk olje og gass i Nordisk Råds møte på Island
Demokratisk styrt olje- og gassproduksjon er bedre enn å gi energimakt til diktatorregimer, var budskapet fra FrPs representanter på Island under Nordisk Råd.