Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Parti: FRP

Innlegg:
EU er et byråkratisk monster som ikke kjenner sine egne grenser! \n\nDet siste byråkratene i Brussel nå kommer med er kraftig innskjerpede klimakrav til boliger. Direktivet vil medføre store kostnader for norske husholdninger, borettslag, og annet, og mange vil slite, eller ikke klare, de meget store investeringene som EU forslaget krever for å oppgradere boligene.\n\nDisse kostnadene vil komme på toppen av alt annet, stigende rente, høy energipriser, høye drivstoffpriser, høye matpriser, stadig flere klimakrav og avgifter, økte skatter, og mye mer. \n\nSelvfølgelig er enøk tiltak og oppgraderinger av bolig positivt, men som vanlig så gjelder dette, alt med måte, ikke dyre tvangstiltak som vil koste enormt, med begrenset kost/nytte effekt.\n\nDet som er enda mer paradoksalt er jo at EØS EFTA-landene og Europakommisjonen har forhandlet om hvilke krav som skal stilles våre land. Vi har altså pent spurt de grå byråkratene i Brussel om vi kan få lov å bestemme over eget land og fått nei, mens blant annet Island fikk unntak. \nSist jeg sjekket så var Norge en suveren stat, og hvis vi mener vi behøver unntak fra enkelte områder eller hele direktivet, så skal vi ha det, ellers så bør vi bruke vetoretten vår, for dette er altfor inngripende og med altfor store kostnader til at det bare stilltiende kan aksepteres og innføres som altfor mye annen dårlig EU politikk blir!\n \n

Postet:
2023-03-15 16:13:20

Delt innhold:
Norske boligeiere får gigantregning
EU har vedtatt klimakrav som rammer de fleste boligeierne med en kostnad på opptil 1,5 millioner. – Usikkert om det vil drive boligprisene opp, sier ekspert.