Person / Aktør:
Anette Trettebergstuen
Anette Trettebergstuen
Parti: AP

Innlegg:
☀️Fin dag i Bodø! Vi er igang med arbeidet med ny stortingsmelding på seksuell trakassering, og sparket igang arbeidet med innspillsmøte i Bodø, arrangert av Likestillingssenteret KUN og Bufdir.\n\nLikestilling handler om at alle skal ha lik rett og like muligheter til å delta i samfunnet. Seksuell trakassering er et hinder for likestiling. Der seksuell trakassering får florere, er det ikke trygt og godt å være for noen. Hadde en god samtale med Ida Marie Grape, som gjennom initiativet Hun Fisker jobber for likestilling i fiskerinæringen. Det inspirerer! Vi skal ha et samfunn fritt for seksuell trakassering, der alle kan bidra som den de er.\n\nTakk for alle nyttige innspill, og for en god diskusjon om ulike utfordringer knyttet til seksuell trakassering i samfunnet. Nå står innspillsmøter i Stavanger, Trondheim og Oslo for tur.

Postet:
2023-03-14 19:29:57

Delt innhold:
Anette Trettebergstuen-এর পোস্ট করা ফটো