Person / Aktør:
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
Vi nærmer oss fem årsdagen for Stortingets innlemmelse av EUs tredje energimarkedspakke (ACER). Den gang ble EU-tilpasningen av energipolitikken heiet igjennom med FrPs olje- og energiminister i spissen. I dag kjenner vi svaret. EU-domstolen har slått fast at ACERs makt er større en våre hjemlige ja-folk hevdet samtidig som de kastet ut karakteristikker av oss med annet syn på saken. Høyesterett mener saken er såpass komplisert og prinsipiell at den skal behandles i plenum. God kommentar fra Dagsavisens Bredvei.

Postet:
2023-03-15 16:37:30

Delt innhold:
Et «helt særlig tilfelle»
Man trenger ikke være konspirasjonsteoretiker eller senterpartist for å mene at ACER utfordrer selvråderetten.