Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Parti: FRP

Innlegg:
Da har jeg holdt innlegg på Island for Nordisk Råd i debatten om energi og sikkerhet. \n\nDet var de sedvanlige naive innleggene som mener fysikkens lover og kostnader kun er plagsomt tull, men det var også noen innlegg med realisme og fornuft. \n\nUnder er mitt innlegg:\n"\nI dag diskuterer vi et meget viktig tema her i Nordisk råd, et tema som ikke har blitt behandlet langt på nært seriøst eller grundig nok av politikerne.\n\nVi snakker om energi, energiproduksjon, energiforsyning og sikkerhet.\n\nEt felt som dessverre har spilt andrefiolin de siste ti år, hvor ukritisk klimapolitikk har fått forrang framfor alt annet.\n\nGår man tilbake til slutten av 2019, så planla EU å stoppe finansiering av gassprosjekter. Den europeiske investeringsbanken (EIB)s , nye energiutlånspolitikk omfattet blant annet full stopp for finansiering av gasskraftverk i EU, begrunnet i klimahensyn.\n\nKlima trumfet energipolitikk, forsyningsikkerhet og levelige strømpriser for folk flest og næringsliv, og EU skulle gå foran som en ledestjerne, med Tysklands Energiwende som det fremste eksempelet. 6000 milliarder kr er gått til storstilt utbygging av uregulerbar kraft, samtidig som regulerbar kraftproduksjon som kjernekraftverk er lagt ned.\n\nResultatet er nå et energisystem som leverer kraft når vinden blåser, ikke når strømkundene behøver kraften, dette skaper utfordringer.\n\nEnergi som maktfaktor, energi som kritisk infrastruktur, og viktigheten av forsyningssikkerhet ble lite vektlagt siste tiår, men virkeligheten meldte sin ankomst da Ukraina ble invadert av Russland for litt mer enn et år siden.\n\nDet siste året har disse spørsmålene endelig kommet på dagsorden. Energi ER kritisk viktig infrastruktur, og klimapolitikk kan ikke ukritisk trumfe energipolitikk, det bør det nå ikke være noe tvil om.\n\nNorge er nå den største energileverandøren til Europa.\n\nVi produserer og leverer 4 TWH med gass til Europa hver dag. Det tilsvarer Danmarks årlige kraftproduksjon i løpet av 10 dager! Denne gassen fortrenger kull, oljekraftverk og andre vesentlig mer forurensende energikilder, og hjelper land å nå klimamålene sine.\n\nBaltic Pipe rørledningen til polen som ble åpnet i høst i fjor eksempelvis, reduserer klimautslippene i Polen med 70 millioner tonn CO2 årlig. Altså et kutt på 40% mer enn Norges totale årlige utslipp.\n\n \n\nSelv om mange miljø- og klimaparti har ønsket å stoppe leting, utvikling og enkelte til og med legge ned oljesektoren, så kan EU og norden beroliges med at Norge heldigvis fremdeles har et stort flertall for fortsatt stor satsing på olje og gass.\n\nIPCC og IEAs halvannet graders mål for 2050 tilsier et behov på ca 25% av dagens olje- og ca. 50% av dagens gassforbruk om dagen.\n\n \n\nNorge bør levere så mye som mulig av dette! Som en av få demokratiske energileverandører med fokus på menneskerettigheter, sikkerhet, klima og miljø. Alternativet hvis ikke, er at de andre store olje- og gassprodusenter, som alle er diktatorregimer, får mer energimakt og mer inntekter.\n\n \n\nDette er det viktig at Nordisk råd merker seg, og debatten om framtidens energisystem bør hensysta dette faktum!\n\n \n\nEllers foregår det masse spennende satsinger på nye- og «gamle» energiformer.\n\nJeg vil trekke fram kjernekraft som får sin renessanse både i Norden, EU og verden. I Norge ser vi også en positiv utvikling hvor både næringslivet og politikere ser muligheter i teknologien. Kjernekraft sammen med gass ble i fjor grønnmerket av EU. EU-parlamentet ble enig med EU-kommisjonen i at gass og kjernekraft under visse forutsetninger kan anses som miljøvennlig energi i EUs taksonomi, som er forordningen for å styre investeringer i bærekraftig retning.\n\nDette er lovende takter, realisme har igjen tvunget seg inn som en del av diskusjonen om energipolitikk og klima, noe jeg håper vi også vil se her på Island i dagens diskusjon, og i tiden framover! \n"

Postet:
2023-03-14 16:28:55

Delt innhold:
Photos from Stortingsrepresentant Marius A Nilsen's post