Person / Aktør:
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Ole André Myhrvold - Senterpartiet
Parti: SP

Innlegg:
I Indre Østfold er det kamp om å opprettholde røntgentilbudet, i Halden er det kamp for en ansvarlig ambulansetjeneste og på Sykehuset Kalnes er det kamp for større lokaler og økte ressurser. \n\nFelles for disse sakene er at de bunner i helseforetaksmodellen. Det er helseforetaket Helse Sør-Øst som bestemmer og prioriterer. Isteden for å prioritere pasienter i Østfold, velger helseforetaket mot de ansattes vilje og faglige råd, å legge ned Ullevål sykehus for å bygge et gigantiske nytt sykehus i Oslo. Da må det spares andre steder.\n\nDette viser at i helseforetaksmodellen trumfer bedriftsøkonomi og målstyring både pasienter og faglige råd. Det er på høy tid med en endring som gir økt folkevalgt styring og mindre marked!

Postet:
2023-03-09 13:19:45

Delt innhold:
Nådeløs dom
Senterpartiet vil på sitt landsmøte vedta omfattende endringer i måten sykehusene styres på. Det kan bety harde kamper mellom Sp og Ap i regjering.