Person / Aktør:
VamPus
VamPus
Parti: H

Innlegg:
For fred, frihet og demokrati.

Postet:
2023-03-08 18:03:36