Person / Aktør:
Bård Hoksrud
Bård Hoksrud
Parti: FRP

Innlegg:
Ambulansetjenesten gjør en svært viktig og krevende jobb. Derfor er arbeidsmiljø og gode, trygge arbeidsforhold spesielt viktig. I Halden har man en ambulansestasjon som det burde vært gjort noe med for mange år siden. I ambulanseforum kan man lese at ambulansestasjon er fylt med fukt og mugg, og hvor det er rotter i kjelleren. Likevel ingenting skjer. Jeg utfordrer derfor Helseministeren til å gjøre noe med dette og har sendt et skriftlig spørsmål. Halden FrP

Postet:
2023-03-09 16:06:57

Delt innhold:
Skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren
Vil statsråden sørge for at sykehuset i Østfold ordner opp og sikrer forsvarlige arbeidsforhold for de ansatte i ambulansetjenesten i Halden?