Person / Aktør:
Terje Søviknes
Terje Søviknes
Parti: FRP

Innlegg:
Vold i skolene er uakseptabelt! Fremskrittspartiet vil derfor styrke lærernes autoritet i klasserommene. \n\nNylig fremmet vi fem tiltak i Stortinget; \n\n📚 gi lærerne fullmakt til å bortvise elever\n\n📚 økt fokus på klasseledelse i lærerutdanningen\n\n📚 større krav til involvering av foreldre\n\n📚 fast rutine for politianmeldelse av voldshendelser\n\n📚 sterkt belastede skoler skal følges opp av eget team\n\nHva tenker du om utviklingen i skolene?

Postet:
2023-03-08 09:33:37

Delt innhold:
Foreslår mer makt til lærerne. – Det handler om å beskytte seg selv i farlige situasjoner.
Frps Sylvi Listhaug vil gi lærere anledning til å gripe inn og ta tak i elever som er voldelige.