Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Parti: FRP

Innlegg:
Sørlandet - Stå opp og si fra dere også! \n\nDette gjelder nemlig like mye på Sørlandet også. Regjeringens politikk er skadelig for næringslivet og utviklingen over hele landet, og Sørlandet rammes også.\n\nDenne regjeringen er den mest næringsfiendtlige i manns minne og: \n- Skatter ihjel næringslivet og ødelegger arbeidsplasser\n- Skatter og avgiftsbelegger folk flest ut i uføret med samlede skatte- og avgiftsøkninger på over 55 mrd kroner på 15 måneder!\n- Gir altfor dårlig strømstøtte til folk flest og så og si ingen hjelp til næringslivet\n- Fører vinglete politikk som endres over natten og skaper uforutsigbarhet\n- Står ikke opp for Norge og opp mot EU på noen områder! \n- Stopper veiprosjektene våre og reduserer aktiviteten hos kontraktører og entreprenører\n- Bruker feil medisin mot inflasjonen med rentevåpenet, da årsaken til prisstingningene er internasjonale impulser, spesielt på energifeltet og drivstoff, ikke drevet av innenlands konsum.\n- Øker formuesskatten som treffer Norske bedriftseiere (ikke utenlandskeide norske selskap) og ytterlig reduserer konkurransekraften internasjonalt\n- Gir statsforvalteren mer makt til å si Nei i arealpolitikken og stoppe utviklingen i regionen\n\n \nSørlandet har siden høsten 2021 opplevd de høyeste strømprisene i hele Norge, og dette sammen med at alle priser er økt, drivstoff, mat og mer, gjør at både folk flest og næringslivet møter store utfordringer. \n\nRegjeringen har valgt å møte dette ved å legge ekstra stener til byrden ved å øke skatter og avgifter enormt!!! Hele 55 mrd kroner er skattene og avgiftene økt siden Støre regjeringen tiltrådte. Sammen med alle midlene regjeringen konfiskerer fra private og næringslivet via strømregningen, så tappes landsdelen for penger som kunne blitt brukt til utvikling!\n\nDette sammen med den uforutsigbare politikken som føres, gjør at Sørlandet bør reise seg og stå sammen med Vestlandet og gi en klar beskjed til Regjeringen! Støre regjeringen har jo ikke engang Statsråder fra Sør og Vestlandet som kan tale regionenes sak, og trenger tydeligvis klar beskjed fra oss som bor her at politikken deres er negativ for regionene!\n\nhttps://www.nrk.no/vestland/vestlandsoppror-mot-den-_mest-fiendtlege-regjeringa-i-manns-minne_-1.16317521?fbclid=IwAR0f9T1BF173j_9ynJv40JldWn88b4yXP9qElOnqXjAWxPUWw4uRQ_xGKuU

Postet:
2023-03-02 14:00:59

Delt innhold:
Vestlandsopprør mot den «mest fiendtlege regjeringa i manns minne»
Skattetrykk, Oslo-rivalisering og utflytting av arbeidsplassar er motoren i Vestlandsopprøret som spreier seg langs kysten.