Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Parti: FRP

Innlegg:
Vold i skolen er blitt et kjempeproblem, og utviklingen går helt feil vei de siste år! Flere regjeringer har ført en politikk som har fjernet autoritet fra lærere og skoleledelsen og gitt makten til elever og foreldre. Med storstilt innvandring, en foreldregenerasjon som i mindre grad har stillt krav til ungene sine, og tankene om at alle elever, uansett utfordringer, skal gå på vanlig skole så har vi nå fått et kjempeproblem i skolene. Vold mot både lærere og elever øker, timer forstyrres, og lærere og skoleledelsen står maktesløs tilbake. \n\nDette vil FrP gjøre noe med da utviklingen er uakseptabel!\nVi fremmet derfor forslag i Stortinget forrige uke med konkrete forslag om styrking av læreres autoritet, sammen med tiltak for å få bukt med destruktiv og asosial adferd, politianmeldelse av vold og trusler på skolene, samt at foreldre involveres og ansvarliggjøres i større grad hvis elever ikke følger ordensregler. \n\nFørsteamanuensis Børge Skåland ved OsloMet, som har forsket på vold mot lærere i skolen, uttaler til Romerikes blad at "elevene har for stor makt, og at lærerne har mistet mye av sin autoritet i skolen". \n\nDette tar FrP tak i, og sier rett ut at det er lærere og skoleledelsen som skal bestemme på skolene, ikke utagerende og voldelige elever! \n\nEnig? \n\n

Postet:
2023-03-03 14:11:39

Delt innhold:
Fremskrittspartiet vil gi lærere utvidete fullmakter til å bortvise elever
Seks stortingsrepresentanter fra Frp vil gi lærere anledning til å gripe inn og beskytte seg selv og andre i farlige situasjoner. Om nødvendig ber de om lovendringer.