Person / Aktør:
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Stortingsrepresentant Marius A Nilsen
Parti: FRP

Innlegg:
Solberg regjeringen, med høyre som primus motor, vedtok å legge ned Luftforsvarets skole Kjevik i 2016, for å flytte den til Værnes. Skolen på Kjevik er i verdensklasse og har utdannet over 70 000 personer i over 75 år, kvaliteten er det ingenting å si på! Avgjørelsen handlet om å spare små summer årlig i et overoptimistisk budsjett. Spesielt med tanke på hvor store overskridelser Luftforsvaret pleier å ha på bygge- og flytteprosjekter. \n\nBeslutningen var altså dårlig fundert allerede i 2016, og sett med dagens øyne i den nye verdenssituasjonen, så er det beint ut idiotisk!\nBeslutningen om å legge ned skolen på Kjevik i 2016 ble tatt på et svakt grunnlag hvor alt handlet om å redusere kostnader og sultefore forsvaret, og ingen tenkte på kvalitet, strategi og sikkerhetspolitikk, skremmende nok! \n\nDen nye skolen på Værnnes skal være flyttet innen 2025, men lite er gjort. Siden beslutningen ble tatt, så har i tillegg Amerikanerne overtatt mye bygningsmasse på Værnes, og flyttingen vil nå definitivt koste mye - ikke spare penger. \n\nDet er på høy tid at regjering og Stortinget snur på denne beslutningen. Vi kan ikke risikere luftforsvarets operative evne for jagerflyene på grunn av en uklok beslutning i 2016, hvor alle forutsetningene er helt endret i dagens situasjon.\n\nFor all del, som Agder representant så er det viktig for Agder å beholde skolen her, og Kjevik Leir, for ellers har man som fylke ingen fast militær tilstedeværelse mer, og ei heller mottakskapasitet for NATO styrker på Sørlandet. Med tanke på den strategiske viktige posisjonen Sørlandet har som knutepunkt mot kontinentet, så er det mildt sagt uklokt. \n\nMen også usikkerheten rundt skolen og hva det gjør med de ansatte, de manglende fasilitetene for ny skole i Værnes, samt ikke minst hvor mye penger og ressurser som går med til flyttingen av skolen, når det er mye viktigere oppgaver som å skaffe ny ammunisjon og øke den operative evnen, tilsier at det er hele Norges interesse å skrinlegge flyttingen, fortest mulig!\n\nJeg har derfor på nytt utfordret forsvarsministeren på dette:\n\nhttps://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=93193 \n\nMarius Arion Nilsen (FrP): Forsvarsministeren besøkte nylig Luftforsvarets skolesenter Kjevik ved Kjevik leir, og fikk da med selvsyn se den veldrevne skolen, med store hangarer og gode fasiliteter, samt presumptivt informasjon om Kjevik leirs strategiske betydning.\nKan statsråden avklare hvordan den strategiske evnen til alliert mottak og operasjoner i sør skal ivaretas hvis flytting til Værnes opprettholdes, samt om tilsvarende fasiliteter til luftforsvarets skole eksisterer på Værnes, og hvis ikke hva ev. kostnad er for å opprette tilsvarende forhold?\n\nBegrunnelse\nLuftforsvarets Skole Kjevik og Kjevik leir med nærhet til havn, flyplass, skytefelt og mottakskapasitet for egne styrker sammen med NATO styrker er den siste faste militære tilstedeværelsen i Agder. Stortingets beslutning i 2016 om å legge ned Kjevik innen 2025 var allerede ved beslutningstidspunktet svakt begrunnet, lite gjennomtenkt og basert på dårlig funderte og altfor optimistiske kalkyler. Med dagens nye verdensorden og endrede situasjon så er avgjørelsen direkte uklok og kontraproduktiv for både den operative evnen til Luftforsvaret, og ikke minst rammer beslutningen Norges framtidige evne til alliert mottak, kriseledelse og øvelser i sørlige deler av landet.\nEt alliert mottak har 3 hovedingredienser: 1. havn, 2. flyplass. 3. skytefelt. Dette har Kjevik. I tillegg er det etablert typekommandoplass i Agder på Kjevik, hvor forsvaret kan samarbeide med Statsforvalter, politi, og mer i krisesituasjon.\nEn veldrevet skole som ved 70 års feiringen i 2016 hadde utdannet mer enn 70 000 elever, og er blant den beste i verden i sitt løp, rives opp med rot og uten store deler av de ansatte , da de ikke ønsker å bli med på flyttelasset. Begrunnelsen var årlige besparelser på 50 millioner kroner året på samordning i Værnes og investeringer på 260 millioner kroner. Siden den tid har Amerikanske tilstedeværelse økt på Værnes, og verdenssituasjonen er endret. Med stor sannsynlighet vil flyttingen koste vesentlig mer enn opprinnelig budsjettert, grunnet behovet for investeringer i ny EBA. I en tid hvor forsvarsgrenene skriker etter penger i budsjettene til styrking av den operative evnen og påfyll av våpen og ammunisjon, så er unødvendig flytting av en velfungerende operativ enhet - uklokt!\n\nDa Stortinget gjorde vedtaket var det "fred" i landet og Europa, med få tegn til endring. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er nå totalt endret. Det betyr at tidligere gitte føringer om basestruktur, innsparinger, reduksjon i utdanning etc bør revideres og ses på i lys av den nye sikkerhetspolitiske situasjonen.

Postet:
2023-03-06 12:38:45

Delt innhold:
Solberg regjeringen, med høyre som primus motor, vedtok å legge ned Luftforsvarets skole Kjevik i 2016, for å flytte den til Værnes. Skolen på Kjevik er i verdensklasse og har utdannet over 70 000 personer i over 75 år, kvaliteten er det ingenting å si på! Avgjørelsen handlet om å spare små summer årlig i et overoptimistisk budsjett. Spesielt med tanke på hvor store overskridelser Luftforsvaret pleier å ha på bygge- og flytteprosjekter. \n\nBeslutningen var altså dårlig fundert allerede i 2016, og sett med dagens øyne i den nye verdenssituasjonen, så er det beint ut idiotisk!\nBeslutningen om å legge ned skolen på Kjevik i 2016 ble tatt på et svakt grunnlag hvor alt handlet om å redusere kostnader og sultefore forsvaret, og ingen tenkte på kvalitet, strategi og sikkerhetspolitikk, skremmende nok! \n\nDen nye skolen på Værnnes skal være flyttet innen 2025, men lite er gjort. Siden beslutningen ble tatt, så har i tillegg Amerikanerne overtatt mye bygningsmasse på Værnes, og flyttingen vil nå definitivt koste mye - ikke spare penger. \n\nDet er på høy tid at regjering og Stortinget snur på denne beslutningen. Vi kan ikke risikere luftforsvarets operative evne for jagerflyene på grunn av en uklok beslutning i 2016, hvor alle forutsetningene er helt endret i dagens situasjon.\n\nFor all del, som Agder representant så er det viktig for Agder å beholde skolen her, og Kjevik Leir, for ellers har man som fylke ingen fast militær tilstedeværelse mer, og ei heller mottakskapasitet for NATO styrker på Sørlandet. Med tanke på den strategiske viktige posisjonen Sørlandet har som knutepunkt mot kontinentet, så er det mildt sagt uklokt. \n\nMen også usikkerheten rundt skolen og hva det gjør med de ansatte, de manglende fasilitetene for ny skole i Værnes, samt ikke minst hvor mye penger og ressurser som går med til flyttingen av skolen, når det er mye viktigere oppgaver som å skaffe ny ammunisjon og øke den operative evnen, tilsier at det er hele Norges interesse å skrinlegge flyttingen, fortest mulig!\n\nJeg har derfor på nytt utfordret forsvarsministeren på dette:\n\nhttps://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=93193 \n\nMarius Arion Nilsen (FrP): Forsvarsministeren besøkte nylig Luftforsvarets skolesenter Kjevik ved Kjevik leir, og fikk da med selvsyn se den veldrevne skolen, med store hangarer og gode fasiliteter, samt presumptivt informasjon om Kjevik leirs strategiske betydning.\nKan statsråden avklare hvordan den strategiske evnen til alliert mottak og operasjoner i sør skal ivaretas hvis flytting til Værnes opprettholdes, samt om tilsvarende fasiliteter til luftforsvarets skole eksisterer på Værnes, og hvis ikke hva ev. kostnad er for å opprette tilsvarende forhold?\n\nBegrunnelse\nLuftforsvarets Skole Kjevik og Kjevik leir med nærhet til havn, flyplass, skytefelt og mottakskapasitet for egne styrker sammen med NATO styrker er den siste faste militære tilstedeværelsen i Agder. Stortingets beslutning i 2016 om å legge ned Kjevik innen 2025 var allerede ved beslutningstidspunktet svakt begrunnet, lite gjennomtenkt og basert på dårlig funderte og altfor optimistiske kalkyler. Med dagens nye verdensorden og endrede situasjon så er avgjørelsen direkte uklok og kontraproduktiv for både den operative evnen til Luftforsvaret, og ikke minst rammer beslutningen Norges framtidige evne til alliert mottak, kriseledelse og øvelser i sørlige deler av landet.\nEt alliert mottak har 3 hovedingredienser: 1. havn, 2. flyplass. 3. skytefelt. Dette har Kjevik. I tillegg er det etablert typekommandoplass i Agder på Kjevik, hvor forsvaret kan samarbeide med Statsforvalter, politi, og mer i krisesituasjon.\nEn veldrevet skole som ved 70 års feiringen i 2016 hadde utdannet mer enn 70 000 elever, og er blant den beste i verden i sitt løp, rives opp med rot og uten store deler av de ansatte , da de ikke ønsker å bli med på flyttelasset. Begrunnelsen var årlige besparelser på 50 millioner kroner året på samordning i Værnes og investeringer på 260 millioner kroner. Siden den tid har Amerikanske tilstedeværelse økt på Værnes, og verdenssituasjonen er endret. Med stor sannsynlighet vil flyttingen koste vesentlig mer enn opprinnelig budsjettert, grunnet behovet for investeringer i ny EBA. I en tid hvor forsvarsgrenene skriker etter penger i budsjettene til styrking av den operative evnen og påfyll av våpen og ammunisjon, så er unødvendig flytting av en velfungerende operativ enhet - uklokt!\n\nDa Stortinget gjorde vedtaket var det "fred" i landet og Europa, med få tegn til endring. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er nå totalt endret. Det betyr at tidligere gitte føringer om basestruktur, innsparinger, reduksjon i utdanning etc bør revideres og ses på i lys av den nye sikkerhetspolitiske situasjonen.