Person / Aktør:
Jan Tore Sanner
Jan Tore Sanner
Parti: H

Innlegg:
@thomjam @RHvistendahl @sveinstlen @Hoyre @erna_solberg @KariAnneJnnes @oleerikalmlid @AnneBorgNTNU Jeg tror det er behov for ulike tiltak, men ser at forskere ved UiOs institutt for lærerutdanning og skoleforskning i kommentarene til TIMMS 2019 pekte på antall naturfagstimer og etter- og videreutdanning for lærere. Hva tenker du er viktigst?

Postet:
2023-02-28 22:10:19