Person / Aktør:
Barne- og familiedepartementet (Norge)
Barne- og familiedepartementet (Norge)

Innlegg:
Vil ha innspill om granskning av utenlandsadopsjoner:\n\nI januar i år besluttet Barne- og familiedepartementet at det skal nedsettes et eksternt utvalg som skal granske utenlandsadopsjoner. Bufdir har i den forbindelse fått i oppdrag fra departementet å innhente synspunkter fra de berørte om bl.a. hvilke opprinnelsesland som bør legges til grunn i granskningen.\n\nHusk å bidra med dine innspill innen fristen 8. mars📨

Postet:
2023-02-28 16:53:37

Delt innhold:
Innhenter synspunkter om granskning av utenlandsadopsjoner
Nå innhenter Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) synspunkter til granskningen, fra utenlandsadopterte og interesseforeninger, organisasjoner og stiftelser.