Person / Aktør:
Barne- og familiedepartementet (Norge)
Barne- og familiedepartementet (Norge)

Innlegg:
I dag aukar barnetrygda for alle – og mest for dei som har minst. Alle einslege forsørgjarar vil få ein ekstra auke i utvida barnetrygd som gir 5 000 kroner meir i året. \n\nI tillegg blir støtta for einslege forsørgjarar lagt om frå skattefrådrag til ein auka utvida barnetrygd. Dei med låg inntekt vil dermed få eit ytterlegare løft på inntil 9 600 kr i 2023. Utbetalinga kjem i slutten av månaden.\n\nhttps://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/innsiktsartikler/familiepolitikk/id670514/

Postet:
2023-03-01 13:21:22

Delt innhold:
I dag aukar barnetrygda for alle – og mest for dei som har minst. Alle einslege forsørgjarar vil få ein ekstra auke i utvida barnetrygd som gir 5 000 kroner meir i året. \n\nI tillegg blir støtta for einslege forsørgjarar lagt om frå skattefrådrag til ein auka utvida barnetrygd. Dei med låg inntekt vil dermed få eit ytterlegare løft på inntil 9 600 kr i 2023. Utbetalinga kjem i slutten av månaden.\n\nhttps://www.regjeringen.no/no/tema/familie-og-barn/innsiktsartikler/familiepolitikk/id670514/