Person / Aktør:
Une Bastholm
Une Bastholm
Parti: MDG

Innlegg:
Hvorfor skal terrorister få beholde det norske statsborgerskapet, mens asylsøkere risikerer å miste det, selv etter 28 år i Norge? Jeg mener det er umenneskelig at folk skal leve i konstant usikkerhet. Derfor vil jeg samle opposisjonen om at det skal settes en frist for om statsborgerskapet kan trekkes tilbake. Er du enig?

Postet:
2018-09-11 10:09:53

Delt innhold:
MDG og SV vil ha frist for tilbakekall av statsborgerskap
Saken om tilbakekall av statsborgerskap kommer på nytt opp i Stortinget. MDG og SV etterlyser både domstolsbehandling og foreldelsesfrist.