Person / Aktør:
Venstre
Venstre
Parti: V

Innlegg:
RT @ingvild_wetrhus: Det er svært bekymringsfullt og alvorlig at nesten 1000 enslige mindreårige asylsøkere har forsvunnet fra asylmottak og omsorgssentre siden 2015, og at politiet sjelden leter etter disse barna og ungdommene.

Postet:
2023-02-16 11:27:27