Person / Aktør:
Mani Hussaini
Mani Hussaini
Parti: AP

Innlegg:
Fint å besøke Follo-bedriften Nettpartner sammen med ordførerkandidat for Ås Arbeiderparti Edvin Søvik 🌹

Postet:
2023-02-14 11:15:58

Delt innhold:
ÅS SOM ET GRØNT KRAFTSENTER\n\nI dag har jeg og stortingsrepresentant Mani Hussaini møtt bedriften Nettpartner. Nettpartner har hovedkontor på Vinterbro i Ås kommune og har totalt 455 ansatte. 70 av de er tilknyttet Vinterbro.\n\nNettpartner er Norges største elkraftentreprenør. De bygger, drifter og vedlikeholder infrastruktur for kraftforsyning. De er dermed en viktig aktør for at Norge skal nå våre klimamål og for at vi skal få lavere strømpriser. Vi trenger å bygge ut og oppgradere mer fornybar energi og kraftnett.\n\nDet er veldig bra at vi i Ås kommune har en slik bedrift for kraftforsyning og det grønne skiftet. De tar samfunnsansvar og har 40-60 lærlinger i energimontørfaget. Det er avgjørende for å få flere unge til å velge en slik yrkesvei i elektrofaget. Utdanningen tilbys blant annet på Ås Videregående Skole.\n\nNettpartner legger også til rette for utslippsfrie byggeplasser. Det er viktig for oss i Ås kommune. Vi har vedtatt at alle byggeprosjekter i kommunal regi skal være utslippsfrie og ønsker det samme skal gjelde private byggeprosjekter. Et viktig tiltak for å få ned klimagassutslippene i kommunen.\n\nDessverre forteller imidlertid bedriften om en krevende situasjon nå. Det har de siste årene blitt satset for lite på utbygging av fornybar energi og et ledningsnett for kraften. Utviklingen i byggebransjen har forsterket problemene for bedriften nå.\n\nRegjeringen har lagt fram offensive planer for utbygging av mer fornybar energi. I årene framover vil det bli stort behov for mer utbygging og vedlikehold av kraftforsyning. Men energipolitikk tar tid. I mens må bransjen beholde og tiltrekke seg energimontører.\n\nVi må få opp farta og bygge ut raskere. Vi trenger fornybar energi og et ledningsnett som fungerer.\n\nÅs-bedriften Nettpartner er iallefall klare for å levere: Slik at vi kan få lavere strømpris, nå klimamålene og gi ungdom en sikker yrkesvei som elektromontører.\n\nTakk for at vi fikk komme på besøk.🌹