Person / Aktør:
Terje Søviknes
Terje Søviknes
Parti: FRP

Innlegg:
Dette er økonomisk uforsvarlig!!! \n\nHelgens langlesing om hvor galt det kan gå når klimagasskutt blir det eneste målet… Og om hvordan fylkespolitikerne strør om seg med dine skattepenger.\n\nI dag bruker Vestland fylkeskommune ca 32 mill kr årlig på hurtigbåttilbudet mellom Bergen og Nordfjord/Sogn. Et viktig og godt tilbud til næringslivet og innbyggerne i regionen.\n\nFlertallet i fylkespolitikken stiller nå ekstreme klimakrav i nytt anbud, og merkostnaden er estimert til ca 100 mill kr pr år 😳 \n\nDvs. en 4-dobling av kostnaden, og over anbudsperioden på 15 år snakker vi om en merkostnad på 1,5-2,0 milliarder kr når ny infrastruktur med kaier og ladestasjoner er tatt med…\n\nOg det uten at de reisende har fått en eneste ekstra avgang, høyere kvalitet eller billigere billetter! \n\nTiltakskostnaden for klimagasskuttene blir skyhøye! I følge fagfolkene 3200 - 6500 kr pr tonn spart CO2-utslipp. Dette er langt over stortingsflertallet sitt mål om en CO2-pris på 2000 kr/tonn i 2030.\n\nDette er misbruk av skattebetalernes penger! \n\nAv det etablerte partiene var det kun FrP som stemte i mot galskapen! Vi ønsket et tradisjonelt anbud det økonomi, kvalitet og miljø blir vektet omtrent likt. \n\nFor FrP er frekvens, kvalitet og pris på hurtigbåttilbudet det viktigste. \n\nVi er selvsagt med på klimagasskutt der det er økonomisk fornuftig, - det er det ikke her.\n\nDet er mye annet vi kunne brukt 100 mill kr pr år til i fylkeskommunen;\n\n🚌 Bedre kollektivtilbud (buss, båt, ferge)\n🚘 Redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesvei (ras- og tunnelsikring, fylkesveibruer, reasfaltering)\n📚 Økt kvalitet i videregående skole \nOsv. osv. \n\nAt MDG, SV og V jubler det nye anbudet kan man forstå…\n\nAt SP, AP og KrF lar seg rive med er forunderlig…\n\nAt Høyre skusler vekk skattepenger på denne måten er komplett uforståelig!\n\nHeldigvis er det snart valg…! \n\nHva tenker du om pengebruken i klimaets navn???

Postet:
2023-02-11 11:53:33

Delt innhold:
Dette er økonomisk uforsvarlig!!! \n\nHelgens langlesing om hvor galt det kan gå når klimagasskutt blir det eneste målet… Og om hvordan fylkespolitikerne strør om seg med dine skattepenger.\n\nI dag bruker Vestland fylkeskommune ca 32 mill kr årlig på hurtigbåttilbudet mellom Bergen og Nordfjord/Sogn. Et viktig og godt tilbud til næringslivet og innbyggerne i regionen.\n\nFlertallet i fylkespolitikken stiller nå ekstreme klimakrav i nytt anbud, og merkostnaden er estimert til ca 100 mill kr pr år 😳 \n\nDvs. en 4-dobling av kostnaden, og over anbudsperioden på 15 år snakker vi om en merkostnad på 1,5-2,0 milliarder kr når ny infrastruktur med kaier og ladestasjoner er tatt med…\n\nOg det uten at de reisende har fått en eneste ekstra avgang, høyere kvalitet eller billigere billetter! \n\nTiltakskostnaden for klimagasskuttene blir skyhøye! I følge fagfolkene 3200 - 6500 kr pr tonn spart CO2-utslipp. Dette er langt over stortingsflertallet sitt mål om en CO2-pris på 2000 kr/tonn i 2030.\n\nDette er misbruk av skattebetalernes penger! \n\nAv det etablerte partiene var det kun FrP som stemte i mot galskapen! Vi ønsket et tradisjonelt anbud det økonomi, kvalitet og miljø blir vektet omtrent likt. \n\nFor FrP er frekvens, kvalitet og pris på hurtigbåttilbudet det viktigste. \n\nVi er selvsagt med på klimagasskutt der det er økonomisk fornuftig, - det er det ikke her.\n\nDet er mye annet vi kunne brukt 100 mill kr pr år til i fylkeskommunen;\n\n🚌 Bedre kollektivtilbud (buss, båt, ferge)\n🚘 Redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesvei (ras- og tunnelsikring, fylkesveibruer, reasfaltering)\n📚 Økt kvalitet i videregående skole \nOsv. osv. \n\nAt MDG, SV og V jubler det nye anbudet kan man forstå…\n\nAt SP, AP og KrF lar seg rive med er forunderlig…\n\nAt Høyre skusler vekk skattepenger på denne måten er komplett uforståelig!\n\nHeldigvis er det snart valg…! \n\nHva tenker du om pengebruken i klimaets navn???