Person / Aktør:
Terje Søviknes
Terje Søviknes
Parti: FRP

Innlegg:
FrP advarte! Og det er fristende å si: «Hva var det vi sa?» \n\nKrybba er tom og AP/SP-regjeringen viser med all tydelighet at de ikke vil sikre at eldre og pleietrengende som trenger heldøgns pleieplasser i fremtiden skal få det. \n\nFrP advarte kraftig mot regjeringens 2023-budsjett da det ble vedtatt. Nå viser det seg at bekymringen har slått til og det er ikke annet enn en skandale at investeringstilskuddet for hele 2023 er brukt opp allerede 31. januar.\n\nDe siste ukene har vi virkelig sett hvor stort behovet er for flere sykehjemsplasser, ref. NRK Brennpunkt.\n\nFrP foreslo 1 milliard ekstra til byggingen av nye sykehjem og omsorgsboliger i 2023. Det ville betydd at vi kunne gitt tilskudd til over 2000 nye plasser. \n\nFrP vil derfor utfordre helseminister Kjerkol på om hun mener det er akseptabelt med full bråbrems, og at det nå er minst 11 måneder til neste gang kommunene kan få søke om å bygge ut sykehjem og omsorgsboliger? Eller om hun vil komme tilbake i revidert nasjonalbudsjett og følge opp FrPs forslag om 2000 flere plasser? \n\nHva mener du?

Postet:
2023-02-08 11:05:47

Delt innhold:
Husbanken er tom for tilskuddspenger til omsorgsboliger og sykehjem
Husbankens tilskuddsramme er brukt opp, og flere kommuner har fått avslag på søknader om tilskudd til sykehjem og omsorgsboliger.