Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Mandag delte justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og DSB-direktør Elisabeth Aarsæther ut Samfunnssikkerhetsprisen for 2022 til NRK Supernytt. \n\nSupernytt-redaksjonen fikk prisen for å formidle nyheter i en urolig tid til barn og unge, og for blant annet å å bidra til å lære dem:\n\n🧐 kildekritikk\n📰 forståelsen for nyheter\n🌍 sette budskap i sammenheng\n\nRedaksjonen bidrar dermed til å styrke tilliten og samfunnssikkerheten.\n\nSamfunnssikkerhetsprisen deles ut hvert år av DSB til den eller de som har satt samfunnssikkerhet på dagsorden.\n\nÅrets jury besto av medlemmer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ,Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, FORF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum) og Statsforvalteren i Nordland.\n\nLes mer om prisen på https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2023/samfunnssikkerhetsprisen-2022-til-nrk-supernytt/\n\n🎥: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Postet:
2023-02-08 14:56:52

Delt innhold:
Samfunnssikkerhetsprisen 2022