Person / Aktør:
Sofie Marhaug
Sofie Marhaug
Parti: R

Innlegg:
«Det er tydelig at vindkraftutbyggingen i Norge ikke har skjedd på en måte som tar hensyn til reindrifta og samisk utmarksbruk, og den manglende oppfølginga av Fosendommen er en politisk farse, og en rettslig skandale.»\n\nhttps://t.co/kThHCnCXIq

Postet:
2023-02-06 16:22:33

Delt innhold:
Vindkraft truer fortsatt samisk reindrift!
Hvordan kan man snakke om noen forsoning når vindturbinene på Fosen fortsatt står urørt 500 dager etter Fosendommen. På samenes nasjonaldag 6. februar må vi huske på at sterke interesser fortsatt truer samisk reindrift og utmarksbruk.