Person / Aktør:
Silje Hjemdal - Ombudskvinne
Silje Hjemdal - Ombudskvinne
Parti: FRP

Innlegg:
Mange som går igjennom kreftbehandling ønsker fortsatt å beholde tilknytningen til arbeidslivet, men det lønner seg ikke med dagens sykepengeordning😩 Det vil vi gjøre noe med, og.. ⬇

Postet:
2023-02-04 11:57:02

Delt innhold:
Mange som går igjennom kreftbehandling ønsker fortsatt å beholde tilknytningen til arbeidslivet, men det lønner seg ikke med dagens sykepengeordning😩 Det vil vi gjøre noe med, og.. ⬇