Person / Aktør:
Bård Hoksrud
Bård Hoksrud
Parti: FRP

Innlegg:
I dag er det verdens kreftdag. Sammen med mine gode kollegaer i arbeid- og sosialkomiteen fremmer vi forslag om en løpende sykepengeordning for kreftpasienter og andre langtidssyke.\n\nVi mener det er viktig å legge til rette for at de som av helsemessige grunner ikke kan stå i full jobb, skal kunne jobbe så mye som de selv ønsker, uten at det går utover retten til sykepenger. \n\nFor noen er det veldig viktig å ha en tilhørighet til arbeidslivet selv om de er under behandling eller sliter med senskader. Derfor håper jeg de andre partiene vil være med å støtte en mer fleksibel sykepengeordning😃👍🏼

Postet:
2023-02-04 09:53:52

Delt innhold:
I dag er det verdens kreftdag. Sammen med mine gode kollegaer i arbeid- og sosialkomiteen fremmer vi forslag om en løpende sykepengeordning for kreftpasienter og andre langtidssyke.\n\nVi mener det er viktig å legge til rette for at de som av helsemessige grunner ikke kan stå i full jobb, skal kunne jobbe så mye som de selv ønsker, uten at det går utover retten til sykepenger. \n\nFor noen er det veldig viktig å ha en tilhørighet til arbeidslivet selv om de er under behandling eller sliter med senskader. Derfor håper jeg de andre partiene vil være med å støtte en mer fleksibel sykepengeordning😃👍🏼