Person / Aktør:
Sylvi Listhaug
Sylvi Listhaug
Parti: FRP

Innlegg:
I dag på verdens kreftdag fremmer FrP forslag om en løpende sykepengeordning for kreftpasienter og andre langtidssyke.\n\nDet må legges bedre til rette for at de som ikke kan stå i full jobb, på grunn av de er syke, skal kunne jobbe så mye som de selv ønsker, uten at det går utover retten til sykepenger. \n\nFor en del syke er det viktig å ha en tilhørighet til arbeidslivet, selv om de er under behandling eller sliter med senskader. Derfor håper vi at de andre partiene støtter vårt forslag.

Postet:
2023-02-04 11:01:41

Delt innhold:
I dag på verdens kreftdag fremmer FrP forslag om en løpende sykepengeordning for kreftpasienter og andre langtidssyke.\n\nDet må legges bedre til rette for at de som ikke kan stå i full jobb, på grunn av de er syke, skal kunne jobbe så mye som de selv ønsker, uten at det går utover retten til sykepenger. \n\nFor en del syke er det viktig å ha en tilhørighet til arbeidslivet, selv om de er under behandling eller sliter med senskader. Derfor håper vi at de andre partiene støtter vårt forslag.