Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
Både Sivilombudet og internasjonale aktører har kritisert bruken av isolasjon i norske fengsler. Isolasjon kan gi de innsatte helseskader, og mangel på menneskelig kontakt kan innebære brudd på menneskerettighetene.\n\nRegjeringen vil nå sikre at alle innsatte får tilstrekkelig menneskelig kontakt og har nå sendt et forslag som skal forebygge isolasjon og sikre innsatte fellesskap i norske fengsler på høring. \n\n– For oss er det viktig å huske på hva som er fengselet sitt samfunnsmål, vi skal rehabilitere slik at de som kommer ut i fra fengselet ikke begår ny kriminalitet. Fellesskap i fengsel bidrar positivt til den innsattes rehabilitering og er en av tingene som kan minske antallet som begår nye kriminelle handlinger, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).\n\nForslaget innebærer også tydelige begrensninger i adgangen til tvangsmiddelbruk.\n\nRegjeringen har startet gjenoppbygging av kriminalomsorgen, blant annet ved å øke kriminalomsorgens budsjett på til sammen 145 millioner kroner. Midlene skal gå til økt bemanning, bedre innhold i soningen og redusert omfang av isolasjon.\n\nLes mer om forslagene som nå er sendt på høring i lenken under. 🔽

Postet:
2023-02-03 15:49:35

Delt innhold:
Vil sikre at alle innsatte får tilstrekkelig menneskelig kontakt
Justis- og beredskapsdepartementet sender på høring forslag som skal forebygge isolasjon og sikre innsatte fellesskap i norske fengsler.