Person / Aktør:
Olaug Vervik Bollestad
Olaug Vervik Bollestad
Parti: KRF

Innlegg:
Amathea, Norges eneste landsdekkende helsetjeneste for kvinner før og etter abort, må legge ned over halvparten av kontorene sine. Jeg er opprørt og dypt fortvilet. \n\nI høst ble det klart at regjeringen fjernet øremerkingen til viktige organisasjoner som Amathea. Nå ser vi konsekvensene: færre kvinner som trenger hjelp kommer til å få det. \n\nAmathea er et viktig tilbud til kvinner i sårbare situasjoner som ikke har mange andre steder å vende seg. Dette er nok et skuffende kutt til kvinnehelse. Både kvinner som vurderer å ta abort og trenger noen å snakke med, eller som har gjennomgått en abort enten det er frivillig eller ufrivillig blir henvist til Amathea. Nå kommer langt færre kvinner som står midt i en livskrise til å få hjelp. \n\nDette er tilbud som må være nært kvinnen. Man kan ikke bare sentralisere disse tjenestene. Er meningen at man skal måtte ta samtaler hvor kvinner må legge ut om det aller mest sårbare på Teams? Det disse kvinnene trenger er noen som tar dem på alvor, hjelper dem gjennom en vanskelig tid og legger armen rundt dem. Man kan faktisk ikke legge armen rundt dem på Teams.

Postet:
2023-01-30 14:41:38

Delt innhold:
Bollestad om abortkutt: - Helt bak mål – VG Nå: Nyhetsdøgnet
VG skrev mandag at aborttilbudet Amathea må legge ned seks av ti kontorer i Norge.