Person / Aktør:
Justis- og beredskapsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet

Innlegg:
I går åpnet den nye politiposten på Tøyen i Oslo. Den nye politiposten skal bidra til å skape tillit og trygghet i lokalmiljøet. Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, John-Erik Vika, var med på åpningen.\n\n– Det er en gledens dag. Nærpoliti er et prioritert\nområde for oss. Det er viktig at politiet er til stede,\nsnakker med folk, jobber forebyggende og får\ninformasjon om det som skjer, sier Vika.\n\nI Hurdalsplattformen varslet regjeringen en styrking av det lokale politiet. Tidligere i år varslet justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl at regjeringen ville åpne ni nye polititjenestesteder i hele landet i 2023. Dette er det første steget i regjeringens nye lokalpolitiplan. Politiposten på Tøyen er ikke en av disse nye tjenestestedene.\n\n👀 Sjekk hvilke kommuner som får nye tjenestesteder: https://www.regjeringen.no/id2958194\n\nFoto: Politiet

Postet:
2023-01-31 14:05:48

Delt innhold:
I går åpnet den nye politiposten på Tøyen i Oslo. Den nye politiposten skal bidra til å skape tillit og trygghet i lokalmiljøet. Statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, John-Erik Vika, var med på åpningen.\n\n– Det er en gledens dag. Nærpoliti er et prioritert\nområde for oss. Det er viktig at politiet er til stede,\nsnakker med folk, jobber forebyggende og får\ninformasjon om det som skjer, sier Vika.\n\nI Hurdalsplattformen varslet regjeringen en styrking av det lokale politiet. Tidligere i år varslet justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl at regjeringen ville åpne ni nye polititjenestesteder i hele landet i 2023. Dette er det første steget i regjeringens nye lokalpolitiplan. Politiposten på Tøyen er ikke en av disse nye tjenestestedene.\n\n👀 Sjekk hvilke kommuner som får nye tjenestesteder: https://www.regjeringen.no/id2958194\n\nFoto: Politiet