Person / Aktør:
Kjersti Toppe
Kjersti Toppe
Parti: SP

Innlegg:
Styrk fastlegeordningen | Kjersti Toppe https://t.co/TAxHGZzi4D

Postet:
2018-07-24 21:40:11

Delt innhold:
Antallet fastleger må økes
«Fastlegekrisen krever handling nå. Ikke i statsbudsjettet i 2021, etter at en handlingsplan er fremmet i 2020.»