Person / Aktør:
Terje Søviknes
Terje Søviknes
Parti: FRP

Innlegg:
Brennpunkt-dokumentarene om eldreomsorgen har berørt oss alle. Dette er dessverre en gjentagende debatt, - som vi har i flere tiår. \n\nStaten sitter på den store pengesekken, og må på banen for å løse utfordringen. \n\nFrP har som eneste parti tatt til orde for statlig finansiering og nasjonale kriterier for nivå og kvalitet. \n\nDessverre er det ikke mye drahjelp å hente fra de andre partiene. Og AP/SP-regjeringen har på 15 mnd gjort situasjonen langt verre;\n\n👵 lagt ned eldreombudet\n🏥 foreslått kutt i bygging av sykehjemsplasser\n🏦 kuttet i kommunene sin økonomi\n💸 lagt ned statlig finansiert eldreomsorg\n🤔 fjernet fritt behandlingsvalg\n😕 kuttet i sykehusøkonomien\n\nOg nå er helseminister Kjerkol (AP) sitt viktigste svar på krisen at den enkelte må ta større ansvar for alderdommen! Det holder ikke 😡\n\nDet er på tide at regjeringen og helseministeren begynner å gjøre jobben sin - da kreves det handling! \n\nFrPs forslag er; \n\n🏦 statlig finansiering av omsorgstjenestene, dvs ressurser om står i forhold til omsorgsbehovet og oppgavenepenger\n\n👨‍🦼 nasjonale kriterier for nivå, omfang og kvalitet på omsorgstjenestene\n\n🧑‍⚕️ økt utdanningskapasitet for helsefagarbeidere og sykepleiere\n\n🙌 et løft for statusen til omsorgsyrkene (lønn, heltid, arbeidsvilkår)\n\nVåre eldre har rett på en verdig alderdom - i dag, i morgen og i fremtiden!

Postet:
2023-01-27 10:09:53