Person / Aktør:
regjeringen

Innlegg:
Mye å oppleve i vakre Nord-Norge! 🇳🇴\nAlta, Tromsø og Lofoten var noen av stedene næringsminister Jan Christian Vestre besøkte, for å hente innspill til regjeringens satsing på reiselivet.\n\n5 tiltak regjeringen jobber med nå:\n\n1️⃣Lansering av en handlingsplan for reiselivet før sommeren 2023.\n2️⃣Mulighet for kommuner til å innføre besøksbidrag.\n3️⃣Utvikling av en nasjonal godkjenningsordning for lokal- og regionguider, turledere og fjellførere.\n4️⃣Reiseliv 2030: Et prosjekt som skal bidra til kunnskapsbasert utvikling av hele reiselivsnæringen.\n5️⃣Oppfølging av reisemålsutvalget som nå er i sluttfasen av sitt arbeid. \n\nTiltakene skal bidra til å skape en konkurransedyktig, helårlig reiselivsnæring som er mer bærekraftig og lønnsom enn tidligere, og som skaper aktivitet i hele landet.\n \n 🔗 Se lenke i bio for mer.\n\n@samisiidaalta @jcvestre\n\nMusikk: Facebook sound collection. Frozen Skyline (feat. Folk Physics). Mike Block.\nDronefoto: Skårungen AS\n#reiseliv #visitnorway

Emneknagger:

Postet:
2023-01-26 18:28:08