Person / Aktør:
Olaug Vervik Bollestad
Olaug Vervik Bollestad
Parti: KRF

Innlegg:
Det er underdekning i regjeringens budsjett som nå gjør at sykehus må foreta voldsomme kutt, som nedleggelsen av ABC-klinikken ved OUS❌ En svekket barselomsorg for norske kvinner er konsekvensen av en helseminister som ikke tar ansvar, men som skyver de vanskelige prioriteringene over på sykehusene selv. Det sier seg da selv at det blir pengene i kassen fremfor pasientenes behov som blir førende for hvor det skal kuttes. \nHør meg i Politisk Kvarter utfordre regjeringen på å sikre kvinner den tryggheten de har rett på👇🏼

Postet:
2023-01-25 16:24:32