Person / Aktør:
SV - Sosialistisk Venstreparti
SV - Sosialistisk Venstreparti
Parti: SV

Innlegg:
🏥 Tre år etter pandemien – som stengte ned samfunnet og isolerte mange barn og unge – risikerer helsetilbudet til Oslos mest utsatte å bli rasert. \n\nBarn som ikke har fått nødvendig utbytte av behandlingstilbudet i BUP blir henvist til 3. linjetjenesten og til barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling. Men avdelingen har i dag lang venteliste og mange av barna har vært vekke fra skolen i lang tid ❤️‍🩹\n\nFagfolka som jobber innenfor psykisk helse på Oslo universitetssykehus opplever ikke at de er skjermet slik regjeringen og helseministeren har signalert.\n\nRegjeringen har sagt at de skal komme med en opptrappingsplan for psykisk helse, men vi kan ikke rasere eksisterende tilbud, bare for å bygge opp igjen senere!

Postet:
2023-01-25 17:07:55