Person / Aktør:
Olje- og energidep
Olje- og energidep

Innlegg:
Presseinvitasjon: Onsdag 1. februar legg Energikommisjonen fram sin rapport, der dei blant anna ser på den langsiktige utviklinga i norsk kraftforsyning. https://t.co/RKhhasarDQ

Postet:
2023-01-25 09:57:39

Delt innhold:
Energikommisjonen legg fram sin rapport
Onsdag 1. februar leverer Energikommisjonen sin rapport til olje- og energiminister Terje Aasland. Ei hovudoppgåve for kommisjonen har vore å vurdere kva som er dei grunnleggjande dilemmaa i norsk energipolitikk fram mot 2030 og 2050, og korleis ulike ...